ГЕОПОЛИТИКА

Императорите на Изтока и зомби лидерите на Запада

Политиката на западните държави страда от липсата на силни политически фигури, а глобалният баланс на силите зависи от възможностите свободата и правовата държава да компенсират този недостатък - коментира Андреа Рици


Страница: 1 от общо 24
« 1 2 3 4 5 ...24 »