БАЛКАНИ

Полицията в Босна откри мистериозно изчезналото Дейтънско споразумение

Става дума за екземпляр, който подписаха тогавашният президент на Хърватия Франьо Туджман, президентът на Босна и Херцеговина Алия Изетбегович и на Югославия - Слободан Милошевич

Страница: 1 от общо 3