БЪЛГАРСКА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

България е загубила 25 млрд. лв. от изтичането на мозъци в чужбина

Данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България показаха, че от 1992 г. до 2016 г. общият брой на емигриралите българи от страната е около 1 000 000 квалифицирани специалистиГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

Плячката в чуждите джобове

Данъците върху корпоративните приходи са изключително деструктивни, защото грешно преразпределят капитала, скриват истинската цена на правителството и не могат да бъдат „честно” разпределени - твърди проф. Ричард Ран*
Страница: 1 от общо 1
1