ТОПЛИННО БЕЗЗАКОНИЕ

Дело за сградните инсталации на "Топлофикация"

Според омбудсмана съществуват противоречия в практиката на съдилищата по прилагането на разпоредби от Закона за енергетиката и Закона за защита на потребителите (ЗЗП) в случаите, свързани с доставяне на топлинна енергия за битови нужди.


Страница: 1 от общо 1
1