БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАЦИЯ

Омбудсманът обяви война на демократичното робство

Предлагаме да се забрани продажбата на фирми на клошари, да се забрани продажбата на предприятия и дружествени дялове без работодателите да са изплатили всичко дължимо на своите работници - каза Мая МаноловаБЪЛГАРСКО ПРАВОСЪДИЕ

Омбудсманът даде на съд „Топлофикация София“

Става дума за т.нар. „юрисконсултски възнаграждения“, които „Топлофикация“ прибира от своите длъжници, въпреки че заплатите на юристите й са включени в цената на топлинната енергия, одобрена от КЕВР.
МАЯ МАНОЛОВА

"Законният рекет" се превръща в пандемия и терор за българит...

Според омбудсмана арбитражът не защитава по никакъв начин правата на гражданите - не се държи сметка дали има арбитражно споразумение и се приема по презумпция, че гражданинът е уведомен за арбитражно дело и че след като той не се явява на дело е съгл...


Страница: 1 от общо 1
1