1
Всички ние имаме нужда от сигурност. Застраховките са това, което осигурява защитата на нашето имущество, здраве и живот. За съжаление обаче, взаимоотношенията между застрахователите и застрахованите лица често се изграждат на базата на сложни и не винаги достатъчно едносмислени клаузи. Адвокатска кантора работи със специалисти по застрахователно право с дългогодишен опит и ще Ви помогне да разкодирате правните норми в областта на застраховането, които регламентират създаването, протичането и прекратяването на отношенията между Вас и застрахователите Ви. Предлагаме Ви да се възползвате от нашия опит в застрахователното право относно всякакви консултации по застрахователния договор, от момента на изготвянето му с клаузи, които да бъдат от максимална полза за Вас, през създаването на съзастрахователен договор, прекратяване на договора и всякаква помощ при определянето на правата и задълженията на страните и изплащането на обезщетения.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика