1
На пръв поглед изглежда, че покупко-продажбата на недвижимо имущество не изисква участие на адвокат и реално повечето хора като че ли избират да се придържат само към услугите на нотариус, които са задължителни. Но това ли е правилният подход? Всъщност консултацията с юрист би направила процеса към сделката гладък и прозрачен, и би спестила на клиента множество потенциални проблеми. В много ситуации преди сделките с недвижими имоти е препоръчително да се проведе такава консултация с адвокат, защото някои случаи са по-особени и изискват професионален поглед от правна гледна точка. Ние ви съветваме да отделите малко време за среща с компетентно лице преди да пристъпите към покупко-продажба, за да бъдете напълно спокойни и сигурни в действията си.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика