1
У нас лицата, които желаят да извършат регистрация на фирма, могат да избират нейния юридически статут. Той е обусловен от конкретното бъдещо производство, предмета на дейност, както и разполагаемия капитал, който ще внесат. В предишната статия си говорихме за двата най-популярни вида дружества – ЕООД и ООД. Нека сега да astakova® Ви даде насоки относно регистрация на фирма като КД. Командитното дружество (КД) е вид персонално търговско дружество, което се учредява от най-малко двама души. Те могат да бъдат физичеки или юридически лица. Целта на учредяването е извършване на търговска дейност под обща форма. Първоначално под формата КД е учредяван семейният бизнес, но към днешна дата не стоят никакви ограничения в този аспект.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика