1
Все повече хора започват да обмислят кариера като т. нар. фрийлансъри – специалисти на свободна практика. Тъй като това е сравнително ново явление, то няма специална уредба в българското право и това поражда редица въпроси относно осигуряването, данъчното облагане и нуждата от договорни отношения с клиента и от счетоводител. Според Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) лицата, които упражняват свободни професии, трябва да осъществяват дейността си за своя сметка, да не са регистрирани като еднолични търговци и да бъдат самоосигуряващи се лица. Важно е да се знае, че не всяко лице може да бъде регистрирано като упражняващо свободна професия

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика