1
Малките предприятия живеят и умират от паричните си потоци и отчетност. Точни записи на сделки, в съчетание с правилна оценка и обработка, дават на собствениците на малък бизнес солидна основа, върху която да се вземат решения и да се създадат планове за растеж. Записването и разбирането на продажбите, разходите и други основни бизнес данни трябва да са достатъчно лесни за собствениците на малък бизнес. На български език „accountant“ и „bookkeeper“ се превеждат като счетоводител. Но на практика това са две напълно различни неща. „Bookkeeper“ е човекът, който пази финансовите отчети за Вашия бизнес. От друга страна „accountant“ е човек, който се грижи за подготовката, анализа и одита на отчетите.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика