1

Българската метеорология е клон на атмосферната наука. Фокусира се върху изследването на времето в България и взаимодействието му с околната среда.

Българската метеорология се развива от 20 век. Той става по-популярен през 40-те години на миналия век след Втората световна война, когато България се опитва да се възстанови от тежки щети и се нуждае от помощ при прогнозиране на времето.

Българската метеорология е клон от метеорологията, който се фокусира върху времето в България. Това е сравнително нова област на изследване, тъй като първата българска метеорологична обсерватория е основана през 1892 г.

Българските метеоролози са допринесли за развитието на много области на науката, включително физика на атмосферата, климатология и сеизмология. Те също така имат значителен принос за разбирането на атмосферни явления като гръмотевични бури и торнадо.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика