1
Когато поръчвате рекламни материали, то от изключително значение е каква е вашата цел и да направите така, че да не влезнете в стандарт стериотип за рекламните материали, които се поръчали. Измислите нещо нестандартно и специално, тъй като по този начин ще се откроите.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика