1
Пеперудите монарх са видове диви животни, произхождащи от Северна Америка и най-често срещаната пеперуда в региона. Те са мигриращ вид с неевропейски произход.
Пеперудите монарх отдавна са известни с ежегодната си миграция от Канада и Съединените щати до Калифорния. Монарсите се събират по дърветата в Калифорния, преди да мигрират в области като Аризона, Ню Мексико и Тексас.В миналото те са можели да мигрират от Северна Америка в Мексико.
През последните години експертите забелязаха, че популациите на пеперудите монарх драстично намаляват. Основните причини за тези спадове се дължат на високите нива на обезлесяване в Мексико и незаконната сеч в Канада, както и на изменението на климата и загубата на местообитания в техните места за зимуване. Загубата на местообитания също е основен фактор, който се дължи на намаляващия брой на населението, тъй като повечето подходящи местообитания за монарсите вече съществуват в капацитет с малко място за разширяване.
В резултат на това Службата за риба и дива природа на САЩ стартира програма за опазване на пеперудите, за да помогне на хората да се образоват за техните местообитания и как те могат да им помогнат да оцелеят в днешния свят.


Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика