1
В съвременния живот съществува все по-голяма вероятност да станем неволни жертви на престъпление. Едни от най-честите престъпления, на които можем да се натъкнем в бизнес и обществените среди например, са измамата и клеветата. Ако не внимаваме и не си отваряме очите на четири, можем да бъдем въвлечени в най-различни видове мошеничество без дори да усетим и да станем потърпевши от тях. А даже и да бъдем внимателни, това не е гаранция, че няма да станем жертви на подобни престъпления, тъй като това се случва често и никой не е застрахован. Въпросът по-скоро е как да действаме, в случай че попаднем в неприятната ситуация някой да ни наклевети или измами, за да успеем да излезем от положението с минимални щети и да накажем извършителя както подобава.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика