1
Ларвите на Black Soldier Fly се използват като суровина за много различни неща - от производство на биогориво, фуражи, както и извличането на протеини, употребявани в хранителновкусовата промишленост. Вкусът на протеините не е по-различен от този на другите протеини и може да стане наистина добър, след правилна обработка.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика