1
Редовното следене на правните и регулаторни изисквания, само и единствено за да бъдеш в бизнеса, представлява постоянна борба за собствениците на малък бизнес. Една от областите, които създават най-голямо объркване, особено за новите собственици на бизнес, е процесът на регистрация на фирма. Има много аспекти регистрация на юридическо лице – включително учредяване, регистрация в данъчните власти, регистриране на търговско наименование и така нататък. Въпреки това, не всички бизнеси трябва да изпълнят всички тези стъпки. ърговците по закон са длъжни да се регистрират чрез вписване на определени обстоятелства в Търговския регистър (ТР), воден от Агенцията по вписванията, за да извършват своята дейност.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика