1
Жертвите на домашно насилие по света прогресивно нарастват. Това е тъжен факт, но всъщност е и реалността, която ни заобикаля в ежедневието. Със сигурност и в миналото е съществувал такъв проблем в семейството, но тъй като не му се е давала гласност е останал потулен и пренебрегнат. Днес, обаче, живеем в 21-ви век и нещата стоят или поне трябва да стоят по съвсем различен начин. Когато някой стане неволна жертва на подобен тип насилие последното нещо, което трябва да направи, е да се свие в черупката си и да си мълчи от страх, притеснение или какъвто и да е друг мотив. Хората, пострадали от домашно насилие, независимо физическо или психическо, защото и двата вида съществуват, трябва да се изправят, колкото и да е трудно, и да потърсят възмездие.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика