1
Изследването на земния спътник може да ни даде представа за това как животът е започнал и еволюира, да разшири познанията ни за самата земя.

Защо хората спряха да ходят на Луната?

Може да има много причини, които са допринесли за този резултат, сред тях е липсата на средства за инвестиране в изследване на космоса и силен страх за живота. Това, което не може да бъде подценено, е как хората предположиха, че сме „пристигнали“ на нашата собствена планета и вече не се нуждаем от друг свят като бягство от нашия. Актът на завладяване на това, което е извън Земята, изглежда спря, когато напуснахме последния си пост само преди 45 години.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика