1
Независимо дали става въпрос за вашия дом или за работното ви място, навсякъде трябва да бъдат взети мерки за защита от пренапрежение, токов удар, късо съединение и пожар. Точно за тази цел служат електрозащитите и предпазителите – да защитават консуматорите, тоест електроуредите. В България например използването на дефектнотокови защити (ДТЗ) вече е задължително. Автоматичните предпазители защитават електрическите вериги от късо съединение и от претоварване на електрическата система. Те обаче могат да дадат дефекти и да изключат. Това се случва когато има някакъв проблем в инсталацията или в някой електроуред. Така предпазителите алармират, че има нещо, което не е наред и трябва да се вземат мерки за отстраняването на проблема.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика